14. maj (subota) - SALA II

08:00 - 08:45
Liječenje bolesti i povreda šake

Moderatori: Suzana Milutinović, Zdravko Jotanović

08:00 - 08:07
Sladjana Matić  (Beograd, Srbija)
Povrede ručja i šake - Šta previđamo

08:07 - 08:14
Zdravko Jotanović (Lovran, Hrvatska)
Artroskopsko liječenje ozljeda triangularnog fibrokartilaginoznog kompleksa: naša desetgodišnja iskustva

08:14 - 08:21
Aleksandra Petrović (Beograd, Srbija)
Operativno lečeni prelomi distalnog radijusa na odeljenju rekonstruktivne hirurgije i mikrohirurgije Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

08:21 - 08:28
Zdravko Jotanović (Lovran, Hrvatska)
Aloartroplastika ručnog zgloba: naša iskustva

08:28 - 08:35
Suzana Milutinović (Beograd, Srbija)
Modaliteti operativnog lečenja preloma dijafize metakarpalnih kostiju

08:35 - 08:42
Zdravko Jotanović (Lovran, Hrvatska)
Sportske ozljede i oštećenja ručnog zgloba i šake


08:50 - 09:35
Ortopedija u COVID-u

Moderatori: Marko Kadija, Goran Tulić

08:50 - 09:00

Marko Kadija (Beograd, Srbija)
Uticaj COVID-19 pandemije na rad ortopedske klinike

09:00 - 09:07
Aleksandar Vujadinović (Tuzla, Bosna i Hercegovina)
Spinal Care during COVID-19 pandemic

09:07 - 09:17
Goran Tulić (Beograd, Srbija)
Zbrinjavanje ortopedske traume u uslovima COVID-19 pandemije: Preliminarni rezultati dvogodišnjeg iskustva

09:17 - 09:24
Robert Karlović (Mostar, Bosna i Hercegovina)
Utjecaj pandemije COVID-19 na indikaciju za artroskopski meniscektomiju kod pacijenata sa izoliranom rupturom meniskusa

09:24 - 09:31
Petar Vukman (Beograd, Srbija)
Uticaj pandemije COVID-19 na artroskopsku hirurgiju


09:35 - 09:50  Kafe pauza


09:50 - 10:40
Poster sesija - diskusija

Moderatori: Željko Jovičić, Marko Ilić, Dragana Dragičević-Cvjetković

Newsletter prijava